Khazanah Nusantara

Pengertian Khazanah

Pengertian khazanah adalah kelimpahan aset yang berharga yang berasal dari semua sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk benda ataupun hak kuasa yang diperoleh…

Read more »